Przedsięwzięcie ze wsparciem finansowanym ze środków planu rozwojowego

Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

finansowany ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich lub ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju

Nabór w ramach Inwestycji:

A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

DZIAŁANIE: WSPARCIE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO.

Nazwa przedsięwzięcia: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PROCESU WPROWADZANIA DO OBROTU WARZYW PRODUKOWANYCH PRZEZ GRUPĘ PRODUCENTÓW AGROS SP. Z O. O.”

UMOWA O OBJECIE PRZEDSIEWZIECIA WSPARCIEM BEZZWROTNYM Z PLANU ROZWOJOWEGO NR 00201-84000-OR0200098/22

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Przedsięwzięcie polega na inwestycji związanej ze wzmocnieniem krótkich łańcuchów dostaw wśród MŚP z sektora rolno-spożywczego poprzez modernizację chłodni, zakup linii do przetwarzania kapusty, maszyny do pakowania kapusty oraz wdrożenie nowoczesnego systemu IT (wraz z towarzyszącymi kosztami ogólnymi i kosztami promocji).

CEL:  Przyspieszenie inwestycji prywatnych sektora MŚP oraz wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw.

ZADANIA:

Koszty kwalifikowane:

– zautomatyzowanie procesu sortowania i pakowania kapusty poprzez zakup linii do obierania i sortowania kapusty oraz maszyny do pakowania kapusty gołąbkowej.;

– modernizację chłodni i wyeliminowanie problemu wydawania towarów w kolejnym, osobnym pomieszczeniu.

– cyfryzacja działalności Spółki poprzez wdrożenie systemu IT –  zakup i wdrożenie platformy INTENSE;

oraz towarzyszące koszty ogólne i koszty promocji:

– Działania informacyjno-promocyjne – Projekt zakłada realizację obowiązkowych działań informacyjno-promocyjnych, w tym zakup, wydruk i umieszczenie plakatów informacyjnych, naklejek z elementami graficznymi oraz organizację spotkań informacyjnych i utworzenie podstrony www (zakładki) przedstawiającej główne założenia przedsięwzięcia.

GRUPY DOCELOWE (informowania społeczeństwa na temat instrumentów wsparcia): Członkowie – Wspólnicy, kadra zarządzająca oraz pracownicy GP AGROS Sp. z o. o., potencjalni klienci.

KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wartość przedsięwzięcia (suma netto): 1 381 314,99 PLN

WNIOSKOWANE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

I Etap przedsięwzięcia

Koszty netto (suma)    Koszty brutto (suma)    Poziom wsparcia    Wsparcie z KPO

1 381 314,99 zł            1 699 017,44 zł                         50%                           690 657,49 zł

Źródło finansowania Kwota
Dofinansowanie UE 690 657,49 PLN
Środki własne

Grupy Producentów Agros Sp. z o. o.

690 657,49 PLN

EFEKTY/PRODUKTY/KORZYŚCI:

Automatyzacja procesu pakowania i przygotowania do sprzedaży kapusty gołąbkowej i ograniczenie do minimum czasu przebywania główki kapusty poza warunkami chłodniczymi – poprawa jakości produktu,  zminimalizowanie strat masy surowca podczas procesu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu oraz efektywności pracy personelu obsługującego.

Zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego dostarczanych produktów i ograniczenie zużycia energii poprzez dostosowanie obiektu Przechowalni nr IV do bardziej energooszczędnego transportu towarów.

Zbieranie danych na każdym etapie procesu produkcji, przygotowania i wprowadzania produktu do obrotu – efektywne zarządzanie i kontrolę jakości w przedsiębiorstwie i co za tym idzie wzmocnienie pozycji i zwiększenie przychodów ze sprzedaży (i zysków).

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Lp. ZADANIE INWESTYCJA Rozpoczęcie realizacji: Zakończenie realizacji/Planowanie zakończenie  realizacji STOPIEŃ REALIZACJI
1. ZADANIE nr 1 Maszyny do pakowania kapusty (Maszyna i tunel) 08-08-2022 08-08-2022 ZREALIZOWANO
2. Linia do obierania i sortowania kapusty 12-12-2022 31-07-2023 W TRAKCIE REALIZACJI
3. ZADANIE nr 2 Modernizacja chłodni przechowalniczej i pomieszczenia do załadunku produktów gotowych 17-11-2022 30-06-2023 ZREALIZOWANO
4. ZADANIE nr 3 Oprogramowanie INTENSE 01-12-2021 31-10-2023 W TRAKCIE REALIZACJI
5. ZADANIE nr 4 Biznesplan 21-10-2022 18-11-2022 ZREALIZOWANO
6. ZADANIE nr 5 Plakaty informacyjne 31-05-2023 01-08-2023 ZREALIZOWANO
7. Spotkania informacyjne 16-06-2023 W TRAKCIE REALIZACJI
8. Podstrona internetowa 06-06-2023 06-06-2023 ZREALIZOWANO

Kontakt

Cieślin 51, 88-100 Inowrocław

Telefon: +48 512 292 397

biuro.agros@gs-agros.com

NIP: 5562661784

REGON: 340464800

KRS: 0000308369

BDO: 000021807

Wpisana do KRS w Bydgoszczy: Cieślin 51, 88-100 Inowrocław. Wysokość kapitału zakładowego spółki to 2.100.000 zł.

EnglishGermanPolishSpanishUkrainian