“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Wykonanie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia
w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

“Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotacja dotyczy działania 4.2 ” Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz. U. 1581 )
Całkowita wartość projektu: 4 625 413,00 zł
Koszt kwalifikowany: 4 507 325,00 zł
koszt nie kwalifikowany: 118 061,00 zł
kwota pomocy: 2 253 676,00 zł
Umowa o przyznaniu pomocy: 00219-6500-OR200029/15

 

Zapytania Ofertowe:

ogłoszenia zostały umieszczone w dniu 24.02.2017

Wyniki Postępowań Ofertowych:

ogłoszenia zostały umieszczone w dniu 30.03.2017

EnglishGermanPolishSpanishUkrainian