Jako Grupa Producentów Warzyw zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaką ponosimy wobec środowiska. Jesteśmy świadomi tego, jak nasza działalność wpływa na środowisko naturalne oraz dokładamy wszelkich starań by korzystać z rozwiązań, które pozwolą chronić bioróżnorodność i naturę wokół nas. Nieustannie monitorujemy i poszerzamy zakres prośrodowiskowych działań we wszystkich obszarach i poziomach naszej działalności.
w trosce o nasze bezpieczeństwo

ZDROWE WARZYWA

dowiedz się więcej
NASZE STANDARDY

potwierdzona JAKOŚĆ

Warzywa, które produkujemy są bezpieczne dla zdrowia. Dbamy o najwyższą jakość, stosujemy tylko zarejestrowane preparaty ochrony roślin zgodnie z obowiązującymi normami. Wdrożyliśmy standardy dotyczące bezpieczeństwa produkcji, począwszy od upraw na polu, a skończywszy na gotowym produkcie – GLOBALG.A.P. (GGN: 4056186000705, CoC: 4056186000705), HACCP, BRC.

sprawdzone BEZPIECZEŃSTWO

Niezależnie testujemy gotowe produkty pod kątem pozostałości pestycydów, metali ciężkich, a także sprawdzamy ich jakość mikrobiologiczną.

Postępujemy zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin – minimalizując używanie pestycydów i zastępując je w możliwych przypadkach naturalnymi środkami ochrony roślin.

Nie stosujemy nawozów pochodzenia odzwierzęcego, aby minimalizować ryzyko zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

BEZ GMO

Nie używamy nasion i sadzonek modyfikowanych genetycznie, każda partia posiada certyfikat zgodności i jakości.

Stale poszukujemy nowych możliwości aby nasza działalność w jak najmniejszym stopniu obciążała środowisko naturalne. 

STRATEGIA BIORÓŻNORODNOŚCI

Aktualnie w 2022 r. przystąpiliśmy to pilotażowego projektu GLOBALG.A.P. – w ramach dodatkowego modułu szczególnie rozwijamy bioróżnordność. Opracowujemy dedykowaną strategię, która obejmuje działania prowadzące do ochrony i zachowania różnorodności w naszym regionie.

IDZIEMY W DOBRYM KIERUNKU

Już dziś stosujemy wiele konkretnych działań, które wpisują się w ideę bioróżnorodności: prowadzimy uprawy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rolnictwa, stosujemy międzyplony spowalniające erozję gleby, w sezonie letnim środki ochrony roślin stosujemy nocą gdy aktywność owadów jest mniejsza, zawsze weryfikujemy czy w pobliżu upraw nie znajdują się pasieki w trosce o dobro pszczół.

W planach mamy również: stosowanie nowoczesnych technologii jak. mechaniczne usuwanie chwastów czy siatki przykrywające pozwalające na ograniczenie zużycia ŚOR, zainstalowanie budek dla owadów pożytecznych, przeznaczenie wyznaczonej powierzchni na łąki kwietne, wyznaczenie korytarzy dla przyrody, współpracę z gospodarstwami spoza naszej organizacji aby wspólnie dążyć do zachowania bioróżnorodności regionu

szanujemy przyrodę wokół nas

BIORÓŻNORODNOŚĆ

racjonalnie gospodarujemy

SZANUJEMY ZASOBY NATURALNE

Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.

w trosce o WODĘ

Stosujemy nawadnianie pól z wykorzystaniem dopasowanych do uprawy technologii np. nawadnianie kropelkowe, deszczownie co ogranicza zużycie wody do optymalnego poziomu. Posiadamy również zbiorniki retencyjne celem lepszego magazynowania zasobów.

w trosce o ZIEMIĘ

Stosujemy zmianowanie w nasadzeniach. Prowadzimy analizy gleby, by na podstawie wyników dobrać optymalny profil nawożenia. Stosujemy tylko bezpieczne preparaty ochrony roślin zgodnie z Programem Ochrony Roślin Warzywnych na dany rok.

w trosce o POWIETRZE

Produkujemy w zgodzie z normami, przy produkcji ograniczamy wytwarzanie szkodliwych gazów itp. Staramy się ograniczać ślad węglowy przez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w firmie oraz przez optymalnie zaplanowane procesy logistyczne. Wprowadziliśmy również efektywne rozwiązania oświetlenia i procesów chłodzenia.

Wiemy, że marnowanie żywności to wielowymiarowy globalny problem. Podejmujemy działania, aby ograniczyć ten problem z perspektywy producenta. Wierzymy, że działania na każdym etapie mogą skutecznie zniwelować to zjawisko.

DZIELIMY SIĘ

Przede wszystkim ograniczamy marnowanie żywności już na etapie planowania produkcji, a produkty powstałe w wyniku ewentualnej nadwyżki przekazujemy organizacjom charytatywnym, do banków żywności lub pracownikom.

PROSTO Z POLA NA PÓŁKĘ

Skracamy łańcuch dostawy dzięki pakowaniu produktów bezpośrednio na polu. Posiadamy vacuum cooler – dzięki nowoczesnej technologii skracamy czas chłodzenia produktu z kilkunastu do kilku godzin. Procesy te pozwalają wydłużyć termin przydatności do spożycia i cykl życia produktu. Wszystko po to, aby świeże warzywa pokonały jak najkrótszą drogę z pola na sklepowe półki.

przeciwdziałamy marnowaniu żywności

LESS WASTE

dążymy do zmiany

MNIEJ PLASTIKU

Jesteśmy otwarci na nowe ekologiczne rozwiązania i zmiany w dobrym kierunku. 

ZALEŻY NAM

Szerzymy ideę minimalizowania odpadów opakowaniowych u naszych kontrahentów i sieciach handlowych.

BEZ PLASTIKOWEJ DONICZKI

Tam gdzie jest to możliwie redukujemy wykorzystanie tworzyw sztucznych. Już w 2018 roku wprowadziliśmy linię sałat “SAŁATOWE love” i ziół “ZIOŁOWE love” z bryłą korzeniową BEZ plastikowej doniczki.

poznaj linię sałat
SAŁATOWE LOVE
Staramy się pozostawić po sobie tylko dobry ślad.  Wykorzystujemy najnowsze technologie i cały czas się uczymy.

MINIMALIZUJEMY i SEGREGUJEMY

Działamy w myśl zasady 3-R (reduce – reuse – recycle). Minimalizujemy generowanie odpadów oraz dokonujemy segregacji na terenie całej firmy. 

KOMPOSTUJEMY

Nawiązaliśmy współpracę z biogazownią do, której przekazujemy część odpadów biodegradowalnych. Natomiast pozostała część odpadów zostaje przetworzona w przyzakładowej instalacji do kompostowania. W wyniku tego procesu powstaje kompost, który stanowi naturalny nawóz pod nasze uprawy.

“Kompostowanie jest naturalnym procesem przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Materia organiczna pochodzenia roślinnego podlega w naturalnych warunkach rozkładowi. Ten naturalny proces uzupełniony o kontrolowanie pewnych parametrów, jest wykorzystywany do przetwarzania masy roślinnej na bogate w humus (próchnicę) produkty – komposty, polepszacze gleby.”

mądrze

ZARZĄDZAMY ODPADAMI

Kontakt

Cieślin 51, 88-100 Inowrocław

Telefon: +48 512 292 397

biuro.agros@gs-agros.com

NIP: 5562661784

REGON: 340464800

KRS: 0000308369

BDO: 000021807

Wpisana do KRS w Bydgoszczy: Cieślin 51, 88-100 Inowrocław. Wysokość kapitału zakładowego spółki to 2.100.000 zł.

EnglishGermanPolishSpanishUkrainian