Jako Grupa Producentów Warzyw zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaką ponosimy wobec środowiska. Jesteśmy świadomi tego, jak nasza działalność wpływa na środowisko naturalne oraz dokładamy wszelkich starań by korzystać z rozwiązań, które pozwolą chronić bioróżnorodność i naturę wokół nas. Nieustannie monitorujemy i poszerzać zakres prośrodowiskowych działań we wszystkich obszarach i poziomach naszej działalności.
w trosce o nasze bezpieczeństwo

ZDROWE WARZYWA

dowiedz się więcej
NASZE STANDARDY

potwierdzona JAKOŚĆ

Warzywa, które produkujemy są bezpieczne dla zdrowia. Dbamy o najwyższą jakość, stosujemy tylko zarejestrowane preparaty ochrony roślin zgodnie z obowiązującymi normami. Wdrożyliśmy standardy dotyczące bezpieczeństwa produkcji, począwszy od upraw na polu, a skończywszy na gotowym produkcie – GlobalGAP, HACCP, BRC.

sprawdzone BEZPIECZEŃSTWO

Niezależnie testujemy gotowe produkty pod kątem pozostałości pestycydów, metali ciężkich, a także sprawdzamy ich jakość mikrobiologiczną.

Postępujemy zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin – minimalizując używanie pestycydów i zastępując je w możliwych przypadkach naturalnymi środkami ochrony roślin.

Nie stosujemy nawozów pochodzenia odzwierzęcego, aby minimalizować ryzyko zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

BEZ GMO

Nie używamy nasion i sadzonek modyfikowanych genetycznie, każda partia posiada certyfikat zgodności i jakości.

Wiemy, że marnowanie żywności to wielowymiarowy globalny problem. Podejmujemy działania, aby ograniczyć ten problem z perspektywy producenta. Wierzymy, że działania na każdym etapie mogą skutecznie zniwelować to zjawisko.

DZIELIMY SIĘ

Przede wszystkim ograniczamy marnowanie żywności już na etapie planowania produkcji, a produkty powstałe w wyniku ewentualnej nadwyżki przekazujemy organizacjom charytatywnym, do banków żywności lub pracownikom.

PROSTO Z POLA NA PÓŁKĘ

Skracamy łańcuch dostawy dzięki pakowaniu produktów bezpośrednio na polu. Posiadamy vacuum cooler – dzięki nowoczesnej technologii skracamy czas chłodzenia produktu z kilkunastu do kilku godzin. Procesy te pozwalają wydłużyć termin przydatności do spożycia i cykl życia produktu. Wszystko po to, aby świeże warzywa pokonały jak najkrótszą drogę z pola na sklepowe półki.

przeciwdziałamy marnowaniu żywności

LESS WASTE

racjonalnie gospodarujemy

SZANUJEMY ZASOBY NATURALNE

Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.

w trosce o WODĘ

Stosujemy nawadnianie pól z wykorzystaniem dopasowanych do uprawy technologii np. nawadnianie kropelkowe, deszczownie co ogranicza zużycie wody do optymalnego poziomu. Posiadamy również zbiorniki retencyjne celem lepszego magazynowania zasobów.

w trosce o ZIEMIĘ

Stosujemy zmianowanie w nasadzeniach. Prowadzimy analizy gleby, by na podstawie wyników dobrać optymalny profil nawożenia. Stosujemy tylko bezpieczne preparaty ochrony roślin zgodnie z Programem Ochrony Roślin Warzywnych na dany rok.

w trosce o POWIETRZE

Produkujemy w zgodzie z normami, przy produkcji ograniczamy wytwarzanie szkodliwych gazów itp. Staramy się ograniczać ślad węglowy przez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w firmie oraz przez optymalnie zaplanowane procesy logistyczne. Wprowadziliśmy również efektywne rozwiązania oświetlenia i procesów chłodzenia.

Staramy się pozostawić po sobie tylko dobry ślad.  Wykorzystujemy najnowsze technologie i cały czas się uczymy.

MINIMALIZUJEMY i SEGREGUJEMY

Działamy w myśl zasady 3-R (reduce – reuse – recycle). Minimalizujemy generowanie odpadów oraz dokonujemy segregacji na terenie całej firmy. 

KOMPOSTUJEMY

Nawiązaliśmy współpracę z biogazownią do, której przekazujemy część odpadów biodegradowalnych. Natomiast pozostała część odpadów zostaje przetworzona w przyzakładowej instalacji do kompostowania. W wyniku tego procesu powstaje kompost, który stanowi naturalny nawóz pod nasze uprawy.

“Kompostowanie jest naturalnym procesem przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Materia organiczna pochodzenia roślinnego podlega w naturalnych warunkach rozkładowi. Ten naturalny proces uzupełniony o kontrolowanie pewnych parametrów, jest wykorzystywany do przetwarzania masy roślinnej na bogate w humus (próchnicę) produkty – komposty, polepszacze gleby.”

mądrze

ZARZĄDZAMY ODPADAMI

dążymy do zmiany

MNIEJ PLASTIKU

Jesteśmy otwarci na nowe ekologiczne rozwiązania i zmiany w dobrym kierunku. 

ZALEŻY NAM

Szerzymy ideę minimalizowania odpadów opakowaniowych u naszych kontrahentów i sieciach handlowych.

BEZ PLASTIKOWEJ DONICZKI

Tam gdzie jest to możliwie redukujemy wykorzystanie tworzyw sztucznych. Już w 2018 roku wprowadziliśmy linię sałat “SAŁATOWE love” i ziół “ZIOŁOWE love” z bryłą korzeniową BEZ plastikowej doniczki.

poznaj linię sałat
SAŁATOWE LOVE
EnglishGermanPolishSpanishUkrainian