“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Wykonanie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia
w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

“Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotacja dotyczy działania 4.2 ” Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz. U. 1581 )
Całkowita wartość projektu: 4 625 413,00 zł
Koszt kwalifikowany: 4 507 325,00 zł
koszt nie kwalifikowany: 118 061,00 zł
kwota pomocy: 2 253 676,00 zł
Umowa o przyznaniu pomocy: 00219-6500-OR200029/15

 

Zapytania Ofertowe:

ogłoszenia zostały umieszczone w dniu 24.02.2017

Wyniki Postępowań Ofertowych:

ogłoszenia zostały umieszczone w dniu 30.03.2017

Kontakt

Cieślin 51, 88-100 Inowrocław

Telefon: +48 512 292 397

biuro.agros@gs-agros.com

NIP: 5562661784

REGON: 340464800

KRS: 0000308369

BDO: 000021807

Wpisana do KRS w Bydgoszczy: Cieślin 51, 88-100 Inowrocław. Wysokość kapitału zakładowego spółki to 2.100.000 zł.

EnglishGermanPolishSpanishUkrainian